Projekt leírás

A projekt címe

Környezetbiztonságos forraszanyagok anyagtudományi alapon történő fejlesztése primer és másodnyersanyagokból a járműipar számára 

A projekt száma: TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0019

 

A projekt adatai

Főkedvezményezett: Miskolci Egyetem

Megítélt támogatás:

Miskolci Egyetem: 

481.505.464 Ft 

Konzorciumi partner 1 (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.):

77.265.103 Ft 

Konzorciumi partner 2 (MTA Atommagkutató Intézet):

45.210.740 Ft 

Összesen: 

603.981.307 Ft 

 

Elfogadott projekt összköltség: 603.981.307,-Ft

Támogatás mértéke: 100%
Időtartam: 31 hónap (2013.01.01 – 2015.07.31)

Honlap: www.forr-asz.uni-miskolc.hu 

 

Projekt menedzsment

Projekt szakmai vezetője: Dr. Gácsi Zoltán

Projektmenedzser: Batta Beatrix

Projekt pénzügyi vezetője: Beliczky Miklós

A projektmenedzser asszisztense: Bencsik Boglárka

A pénzügyi vezető asszisztense: Simonné Halász Rita

 

A projekt célja

A projekt a forrasztott kötések minőségének fejlesztését és a technológia fenntarthatóságát tűzi ki alapvető célként. Ehhez a forrasztásra kerülő fémes ötvözetrendszerek anyagtudományi alapokon történő fejlesztése, valamint a forrasztási felületek előkészítése és a forrasztási hulladékok újrahasznosítása témakörökben folyik kutatás. Ennek megalapozása a térfogat és határfelületi termodinamikai ismeretek bővítésével, egyensúlyi fázisdiagramok számításával, fémolvadékok nedvesíthetőségének vizsgálatával és olvadékáramlás szimulációjával történik. 

A projekt elsősorban az Észak-magyarországi Régióban teremt és stabilizál kutatóhelyeket, ezzel segíti a Régió felzárkózását az országos átlaghoz, továbbá kapacitásbővítést eredményez a Miskolci Egyetem és annak konzorciumi partnerei, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (Miskolc), valamint az MTA Atommagkutató Intézete (Debrecen) számára. A konzorcium a gazdasági szervezetekkel együttműködve közös kutatási programot valósít meg: megszervezi a kutatói utánpótlást és a fiatal kutatók nemzetközi tudományos életbe való bevezetését. Kidolgozza az akadémiai, felsőoktatási és nonprofit kutatóhelyek közötti hosszú távú együttműködés feltételrendszerét. 

A lágy- és keményforrasz anyagokkal kapcsolatos alkalmazott kutatási eredményeket elsősorban a partner vállalatok hasznosítják, ahol a környezetbiztonságos forraszanyagok és technológiák fontos elemei a termelésnek. Az elért eredmények a pályázat résztvevői körén túl is hasznosulhatnak, amennyiben azokat más hazai és/vagy nemzetközi vállalatok is bevezetik. 

 

Tudományos Műhelyek

A felsorolt témákkal öt, nemzetközileg elismert vezető kutató által koordinált – az adott tématerületre specializálódott és egymást szinergikusan kiegészítő – Tudományos Műhely foglalkozik.

  1. A nagytisztaságú alapanyagok és az ólommentes forraszanyagok járműipari alkalmazásának anyagtudományi problémái – vezetője: Dr. Gácsi Zoltán, az MTA doktora
  2. A lágy és a keményforraszok anyagának és előállítási technológiájának anyagtudományi fejlesztése – vezetője: Dr. Roósz András, az MTA rendes tagja
  3. A forrasztandó felület előkészítése plazmasugaras kezeléssel – vezetője: Dr. Török Tamás, az MTA doktora
  4. Az ólommentes forrasztáshoz szükséges nagy tisztaságú alapanyagok kinyerése másodnyersanyagokból – vezetője: Dr. Kékesi Tamás, az MTA doktora
  5. A forraszanyagok összetételének optimalizálása a térfogati és határfelületi termodinamika eszközeivel – vezetője: Dr. Kaptay György, az MTA doktora

 

A projekt célcsoportja

A projekt által közvetlen módon leginkább érintett személyek a Miskolci Egyetem oktatói, valamint PhD hallgatói, akik részt vehetnek az intézményben folyó, a projekt hatására várhatóan egyre dinamikusabbá váló K+F+I tevékenységben, a tudás- és technológia transzfer szolgáltatások nyújtásában, ezáltal fejleszthetik személyes képességeiket. Ezeket az előnyöket természetesen a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. és az MTA Atommag Kutató Intézetének kutatói, alkalmazottai is élvezhetik. A projekt kivitelezésébe a graduális (BSc, MSc) képzésben résztvevő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat is bevonjuk. A projektben együttműködő kutatóhelyek aktív részvétele által intenzívebb tudástranszfer valósítható meg. A projekt egyik jelentős célcsoportja a K+F+I tevékenységben potenciálisan részt vevő együttműködő gazdasági társaságok

A projekt egyik lényeges közvetett célcsoportjába tartoznak azok a hallgatók és PhD fokozattal rendelkező kutatók, akik a jövőben élvezői, alkalmazottai lesznek azoknak a fenntartható nyersanyag-gazdálkodási kiválósági központoknak, amelyeknek munkájához jelen alapkutatási programok kapcsolódnak. A K+F+I igényoldali szereplői is a közvetett célcsoportba tartoznak, hiszen a cégek, vállalatok a létrejött K+F eredményeket hasznosíthatják tevékenységük során. Az Észak-magyarországi Régió lakossága a projekt érintettjeinek körébe tartozik, mivel a projekt hozzájárul majd a Régió versenyképességének fokozásához, ezáltal emelkedik a foglalkoztatás, valamint lassulhat a képzett munkaerő elvándorlásának folyamata. Tekintettel arra, hogy a projekt a hátrányos helyzetű rétegek esélyegyenlőségének elősegítésére is törekszik, a Mozgáskorlátozottak Sárospataki és Zemplén-Térségi Egyesülete tagjai részére folyamatosan lehetőséget biztosítunk az eredmények megismerésére, nyomon követésére.

Flagship projects – University of Miskolc – Horizon 2020.