Partnereinkről

Konzorciumi partnerek

 

BAY-LOGI http://www.bayzoltan.hu/bay-logi

A modern lágyforrasz ötvözet olvadási tulajdonságai és a réz alapra vonatkozó nedvesítési sajátságai fontos kutatási feladatokat jelentenek. Ezen a területen Miskolcon, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. (ügyvezető igazgató: Skultéty Tamás, kapcsolattartó: Prof. Dr. Kaptay György) Nanoanyagok Osztály (a felületi jelenségek kutatásával foglalkozó csoport) rendelkezik a szükséges elméleti háttérrel. Ugyanitt rendelkezésre állnak az acélok réz, illetve nikkel alapú kemény forrasztásának korábbi kutatási-fejlesztési munkáin alapuló tapasztalatok. Ezt egészítik ki az ötvözetrendszerek termodinamikai sajátságainak megállapításában, illetve a Calphad típusú egyensúlyi modellezésben itt elért korábbi tudományos eredmények. A BAY-LOGI Nanoanyagok Osztály 2006. óta foglalkozik makro-, mikro-, nano-részecskék és a részecskékből felépülő anyagok kutatásával. Ötvözve az anyagtudományok két fő területét, olyan unikális kutatási projekteket valósított és valósít meg, amely nemzetközi szinten is figyelmet keltő. Az Osztály részt vesz alapkutatási, célzott alapkutatási és alkalmazott kutatási projektekben, valamint kutatási és szakértői szolgáltatást nyújt tudományos műhelyek, K+F vállalkozások valamint piaci társaságok részére egyaránt. Oroszlánrészt vállal az ország egyetlen nanotechnológiai szakirányú képzésében, amit a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karával szövetségben folytat. Tevékenységének eredményeit jól illusztrálják a vezető nemzetközi műszaki folyóiratokban, kiadványokban megjelenő tudományos értekezések, gyakori részvételek különböző nemzetközi konferenciákon, ahol előadóként is prezentálják eredményes munkájukat. Az Osztály kiemelkedő eredményességét hűen tükrözik az ipari megvalósítás előtt álló bejelentett, illetve szabadalmi oltalmat szerzett műszaki megoldásai. Az Anyagvizsgálati Osztály az elmúlt másfél évtizedben fokozatosan fejlesztette mechanikai anyagvizsgáló eszközparkját és szakmai tudását, amit (az eszközparkon kívül) számos ipari megrendelés is bizonyít. A különböző kötési módszerek (hegesztés, ragasztás) vizsgálattechnikai fejlesztéseiben az Osztály jelentős lépéseket tett az elmúlt időben, a vizsgálati megrendelések kapcsán pedig szakmai ismerete fejlődött ezen a területen. A projekt megvalósulása során a jelenlegi vizsgálati háttér bővítését tervezik a forrasztott kötések minősítési és kutatás jellegű vizsgálatának tekintetében, valamint a törésmechanikai vizsgálatok kiterjesztését a forrasztott kötések tulajdonságainak vizsgálatára. A projektben végzett mechanikai és metallográfiai vizsgálatok várható eredményei és tapasztalatai terv szerint az Osztály munkatársainak szakmai és gyakorlati fejlődését is elő fogja segíteni, szakmai fejlődésüket pedig a vállalt publikációk révén fogja segíteni. 

 

ATOMKI http://www.atomki.hu/

A Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézete (ATOMKI) (igazgató: Dr. Fülöp Zsolt, kapcsolattartó: Dr. Hakl József) fizikai kutatóintézet, amely kb. 190 főt foglalkoztat. Ebből közel 100 fő a kutató. Alaptevékenysége a természet törvényeire irányuló mikrofizikai kutatás, amellyel hozzájárul a világban folyó élvonalbeli tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos kultúra fenntartásához. Kutatásait széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerben a nagyrangú, élvonalbeli kutatóhelyekkel folytatott együttműködés jellemzi. Tevékenységében az alapkutatás mellett az alkalmazásoknak is fontos szerep jut. Az eredmények közvetlenül hasznosulnak például a környezetkutatásban, a földtudományban, a régészetben, az anyagtudományokban, a gyógyászatban és a gyógyszerkutatásban. Az intézet az MTA felügyelete alá tartozik. A Debreceni Egyetemhez hagyományosan szoros partneri viszony fűzi, ami több évtizedes kutatási és oktatási együttműködésen alapul. Az ATOMKI komoly szerepet vállal az egyetemi oktatásban, aktivitása kiemelkedő a posztgraduális képzésben, és hagyományos, népszerű rendezvénysorozataival nagy súlyt fektet a tudomány népszerűsítésére. Az intézet fő tevékenységi területei: alap- és alkalmazott kutatások folytatása az atommagfizikában, az atomfizikában és a részecskefizikában, alkalmazott kutatások, gyakorlati alkalmazások, módszerek és eszközök fejlesztése. A Régióban folyó kutatási, fejlesztési és innovációs aktivitás egyik centruma. Tudásközpont szerepe mellett több országos jelentőségű, EU projekteket is szolgáló, ún. stratégiai infrastruktúrát üzemeltet, gyorsítóközpontjában összpontosul a kutatási célú magyarországi gyorsítópark túlnyomó része. Az MTA Atommagkutató Intézetben felhalmozódott felületfizikai tudás elsősorban alapkutatás jellegű. A kísérleti és elméleti eredményeink nemzetközi szinten is jelentősek. A felületfizika területén megszerzett tapasztalatunk és a rendelkezésünkre álló tudományos eszközpark egyedülálló vizsgálatok elvégzését teszik lehetővé. Teljes körű kvantitatív mélységprofil-analízist tudnak végrehajtani abból a célból, hogy meghatározzák a minták elemösszetételének és az elemek kémiai kötésállapotának a mélységi függését. Alapkutatás területén a szilárdtesteket alkotó atomok elektronhéj szerkezetét tanulmányozzák. Kutatási témáik közé tartozik a felületi és határfelületi rétegek elektron-spektroszkópiai és elektron-szórási jelenségeinek a tanulmányozása, illetve a szilárdtestekben lejátszódó elektromos transzport jelenségek vizsgálata is. Alkalmazott kutatási feladataik között szerepelt már atomerőművekben használt rozsdamentes acélok felületi korróziójának tanulmányozása, szigetelő és fémes anyagok felületi analízise, eltemetett vékonyrétegek mélységprofil-analízise, üvegfelületek és napelemek vizsgálata. Céljuk az, hogy az alkalmazott kutatás jellegű elkötelezettségüket mind jobban szélesítsék és az alapkutatásban megszerzett tudásukat, tapasztalataikat a fizika egyéb szakterületein is hasznosítsák.