Köszöntő, bemutatkozás

A rohamos ütemű technológiai fejlődéssel egyre összetettebb rendszerekké válnak az ipari termékek, melyek építőelemei között a fémek még mindig nélkülözhetetlen, igazi „high-tech” anyagoknak számítanak. A fémek előnyös tulajdonságait a mikroelektronikai ipartól a hagyományosnak mondott kohászati termékekig számos területen lehet kihasználni olyan módon, hogy az előállított termékek környezetbiztonságos körülmények között és emellett a fenntartható fejlődés kulcselemeit jelentő, anyag- és energiatakarékos szemléletet is érvényesítve kerüljenek ki a gyártóművekből. A FORR-ÁSZ kutatás-fejlesztési projekt keretében kohászok, anyagmérnökök, vegyészek, fizikusok, gazdászok és más kapcsolódó tudományterületek szakértő képviselői fogtak össze elsődlegesen a MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Karán dolgozó vezető oktatók és kutatók kezdeményezésére, hogy a projekt címében összefoglalt szakterületen innovációs ötleteikkel, szaktudásukkal és az ipari partneri kör aktív bevonásával, itthon és külföldön olyan kutatás-fejlesztési eredményeket érjenek el a projekt futamideje alatt, melyek a távolabbi jövőt is formáló módon, szilárd fundamentumát fogják jelenteni a Műszaki Anyagtudományi Karon mintegy két évtizede kezdett, új irányvonalú oktatásnak és kutatásnak az elkövetkező évekre, évtizedekre.

A jelen projekt keretében továbbfejleszteni vállalt szakterületek elsősorban a forrasztás-technológiák területét (ólommentes ónforrasz-anyagok fejlesztését, alumíniumötvözetek keményforrasztását, ötvözők és szennyezők hatását a kristályosodásra és egyéb szerkezeti átalakulásokra) érintik, ideértve a járműgyártás számára is fontos felülettechnikai területeket (felület-előkészítés, korrózióvédelem, bevonó technológiák), az anyagösszetételi metallurgiai számítógépes modellezéseket, a laboratóriumi mérés- és vizsgálótechnikai (szerkezetkutatás, felületanalitika, plazmakezelések) tevékenységeket, és az értékes fémes hulladékanyagok (ón, ezüst, réz, arany, mikroötvözők) innovatív visszanyerési és újrahasznosítási technológia-fejlesztési alap- és alkalmazott kutatásokat. Mindezekhez a tevékenységekhez igyekszünk minél több ipari partnert is bevonni, hogy minél több érdemi szakmai-tudományos együttműködés alakulhasson ki a régióban, illetve az egész országban működő, és ezeken a szakterületeken érdekelt fémipari és egyéb vállalkozások/gyártóművek között, ami a miskolci felsőfokú anyag- és kohómérnök képzésnek és a PhD képzéseinknek is a legjobb biztosítéka lehet a jövőben.

 

Prof. Dr. Török Tamás